FacebookYouTubeПідписатися на RSS

Девіз Євроклубу
«Крок за кроком прямуймо в Європу»

Статут Європейського клубу «EuroLife»

I.Статут Європейського Клубу «EuroLife».

1.1 Європейський клуб який має назву «EuroLife» є добровільним молодіжним об`єднанням учнів, яке має на меті поглиблення та розширення знань учнів про культуру, звичаї, історію та традицію країн які входять до ЄС, виховання підростаючого покоління в дусі миру, патріотизму, гуманізму та милосердя, розвиток дитячої миротворчості.
Адреса клубу: Державний навчальний заклад «Нововолинський центр професійно-технічної освіти» 45313 Іваничівський р-н., с. Будятичі, вул. Івана Франка, 14. тел.: (03344) 4-47-77, E-mail:novovolinske.vpu@i.ua

1.2. Клуб здійснює свою діяльність на загальнолюдських засадах гуманізму і доброзичливості, поваги до національних почуттів і культурних традицій народів.

1.3. Клуб будує свою діяльність на основі таких принципів:

· рівноправність членів, самоврядування;

· добровільний вступ до клубу і вихід з нього;

· спільне прийняття рішень;

1.4. Членом клубу може стати кожен бажаючий учень, незалежно від віку, громадянства, релігійних переконань, який визнає Положення про Європейський клуб.

1.5. В своїй роботі Клуб керується власним Положенням. Робочими мовами є українська та інші мови, які вивчаються в ЦПТО.

2. Мета і завдання

Європейський клуб ставить за мету:

2.1. Накопичити та поширити інформацію про традиції, історію, культуру своєї країни та країн які входять до ЄС.

2.2. Формування в молоді системи європейських цінностей.

2.3. Виховання учнівської молоді в дусі миру, дружби, взаємопорозуміння і співробітництва, формування позиції справжнього громадянина, який живе турботами свого краю, держави і своєї планети; сприяє активному відродженню національних культур, мов, традицій і їх взаємозбагачення.

2.4. Завданнями Клубу є:

· проведення зустрічей та клубних змагань учнів, які є членами євро клубів (іноземними та рідною мовами);

· випуск училищних газет;

· святкування Дня Європи (травень);

· проведення вікторин за європейською тематикою;

· організація листування з іншими євро клубами;

· проведення круглих столів для учнів, парламентських ігор, вікторин;

· проведення конкурсів (конкурси малюнків, статей на задану європейську тематику);

· накопичення та поширення інформації про історію Європейського Союзу, його структуру, сучасний стан розвитку;

· сприяння вивчення іноземних мов;

· формування почуття відповідальності учнів за долю суспільства, дотримання прав людини, охорону довкілля;

· сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги в відносинах між людьми, а також потреби в співпраці.

3. Основні напрямки діяльності

3.1. Знайомство з історією, культурою, національними звичаями народів Європи, основами міжнародних відносин, вивчення ділового етикету.

3.2. Встановлення і розвиток дружніх зв`язків між учнями України та інших держав, дитячими і молодіжними організаціями для об`єднання миротворчих зусиль.

3.3. Налагодження співробітництва між навчальними закладами.

3.4. Вивчення історії рідного краю, української мови, національної культури і традицій.

3.5. Охорона і збереження національних багатств, пропаганда здорового способу життя.

3.6. Вивчення демократичних традицій у європейських країнах світу.

3.7. Організація цікавого і змістовного дозвілля молоді, підвищення її політичної культури.

4. Форми роботи Європейського клубу

4.1. Розвиток молодіжної дипломатії (поїздки, зустрічі, листування).

4.2. Проведення днів Клубу і робота в об`єднаннях (гуртках, секціях за напрямками: інформаційним, культурологічним, світоглядним тощо).

4.3. Масові заходи: фестивалі, конгреси, зустрічі, тижні активних дій, конференції, організаційно-діяльні ігри, пізнавально-розважальні заходи.

4.4. Благодійні акції: ярмарки миру, виготовлення сувенірів, концерти в Фонд миру тощо.

4.5. Поширення інформації про Європейський Союз серед молоді.

4.6. Участь у видавничій діяльності, підготовка інформаційних стендів і макетів, участь у виставках.

4.7. Підготовка і проведення міжнародних круглих столів, парламентських ігор та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення інтелектуального рівня та обізнаності молоді щодо принципів діяльності ЄС та його структур.

5. Структура і керівництво

5.1. Вищий орган Клубу – загальні збори його членів. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, емблему.

5.2. Керівний орган – Рада Клубу, яка обирається на загальних зборах. Рада Клубу здійснює діяльність з організації функціонування Клубу. Раду очолює президент.

5.3. У Раду Клубу входять президент, прес-група, редколегія.

6. Членство.

6.1. Членами Клубу є учні, які дотримуються Статуту, активно працюють в одному з напрямків, практичними діями сприяють розвитку Клубу.

6.2. Колективні члени (добровільні дитячі чи молодіжні об’єднання, які працюють за місцем проживання, шкільний клас, група) мають своїх представників у Раді Клубу:

· дійсним членом стає учень, який узгоджує свої дії з метою та цілями Клубу, виконує членські обов’язки, керується Статутом і діє в його дусі;

· почесним членом стає особа, який має перед Клубом виключні заслуги при виконанні його місії та цілей.

6.3. Дійсне членство виникає після складання присяги члена Клубу.

6.4. Дійсне членство закінчується добровільним виходом із Клубу або позбавленням членства.

7. Права і обов’язки членів Клубу

7.1. Член Європейського клубу має право:

· брати участь у заходах, організованих Клубом;

· отримувати інформацію про діяльність Клубу і його органів;

· вибирати і бути обраним в керівні органи Клубу;

· вносити пропозиції щодо діяльності Клубу в подальший період та брати участь в їх реалізації;

· клопотати про надання організаційної та матеріальної допомоги Клубу.

7.2. Клуб розробляє кодекс честі. Член Клубу зобов’язаний:

· діяти відповідно до Статуту Клубу;

· підтримувати традиції Клубу.

8. Євроклуб активно співпрацює із адміністрацією Центру та батьківським комітетом.

9. Ліквідація.

Ліквідація Клубу проводиться за рішенням загальних зборів членів Клубу.

II.Вибори та засідання.

1. Вибори (посадові) відбуваються шляхом відкритого голосування під час засідань. Голосувати мають право всі присутні, незалежно від будь-яких ознак та вподобань.

2. Вибори (зовнішні) являють собою загальноучилищне обговорення певного питання, пов’язаного з училищним життям. Відбуваються шляхом таємного голосування (бажаючи висловлюють свої думки на папері та кидають їх у спеціально виготовлені урни). Результати вивішуються на інформаційному стенді Євроклубу. Голосують всі бажаючи учні, вчителі і працівники школи.

3. Засідання Євроклубу відбуваються раз на місяць у визначений час у визначеному місці на території училища (штабі Євроклубу) або, за необхідністю, за її межами.

ІІІ. Президент Євроклубу.

1. Президент Євроклубу «Юність» обирається раз на рік постійними членами Євроклубу під час чергових засідань.

2. Президент Євроклубу є його представником на всіх позаучилищних заходах, відповідальний за дії членів Євроклубу під час візитів до інших євроклубів області. Президент має бути обізнаним у питаннях, описаних Статуту Євроклубу ЦПТО, розумітися у правових питаннях, що розглядаються в Євросоюзі. Президент має бути організованим, відповідальним, ініціативним, дисциплінованим, інтелігентним у спілкуванні з членами Євроклубу та іншими особами.

3. Президент Євроклубу може бути усунений з посади за власним бажанням (окрім напружених періодів) або примусово (за регулярні прогули, уникнення своїх обов’язків, недостойну поведінку, створення негативної репутації Євроклубу і т.д.).

ІV. Керуючий склад.

1. Керуючий склад Євроклубу складається з координатора, президента Євроклубу, віце-президента, секретарів, редакторів, скарбника і т.д.

2. Склад і посади можуть змінюватися при необхідності їх скасування або реформування з внесенням відповідних змін до Статуту Євроклубу.

3. Особи, зазначені в п.4.1. виконують доручення адміністрації ЦПТО, координаторів, президента, віце-президента, кооперують між собою.

4. Особи, зазначені в п.4.1. обираються і залишають свій пост аналогічно Статуту Євроклубу.

V. Символіка.

1. Символіка Євроклубу включає герб, девіз і гімн, схвалені членами шкільного Євроклубу.

2. Всі елементи символіки Євроклубу створюються за участі редколегії Євроклубу. Нові ідеї та пропозиції щодо змін або редагування символіки надсилаються до президента Євроклубу і після цього обговорюються з редколегією.

3. Символіка Євроклубу є його постійним та неодмінним атрибутом.

4. Будь-які зміни допускаються лише при обставинах, коли символіка Євроклубу втратила свій зміст або дуже застаріла.

VІ. Зміни в Статуті Євроклубу.

Зміни до Статуту Євроклубу можуть бути внесені в будь-який момент за згодою членів Євроклубу.

«Затверджено»
на засіданні Євроклубу
05.09.2022 року

Паспорт
Європейського Клубу

(оновлений, 01.09.2022 р.)

Назва клубу:«EuroLife»

Дата створення: 01.09.2021 року

Напрямки діяльності:поширення неупередженої інформації про Європейський Союз та інтеграцію України в ЄС та НАТО; налагодження співпраці української молоді з молоддю ЄС (листування в соціальних мережах); популяризація ідеї солідарності, толерантності та взаємоповаги між народами; активна молодь з громадянською свідомістю; розширення кругозору молодих людей; поширення у країнах-членах Європейського Союзу інформації про Україну, її історію, культуру, проблеми та досягнення, а також розвіювання негативних стереотипів, що стосуються України та українців; сприяти інформуванню молоді про великі можливості, які відкриваються завдяки Європейському Союзові і способах використання цих можливостей

Навчальний заклад:Державний навчальний заклад «Нововолинський центр професійно-технічної освіти»

Кількість задіяних учнів:14

Прізвище, ім’я, по батькові координатора Євроклубу у навчальному закладі: Магдисюк Елеонора Леонідівна

Посада, яку займає координатор Євроклубу у навчальному закладі:керівник гуртка

Адреса Євроклубу:45313 Іваничівський р-н., с. Будятичі, вул. Івана Франка, 14.

Номер телефону:(03344) 4-47-77

E-mail:novovolinske.vpu@i.ua
novovolynskyi.cpto@gmail.com

Домашня адреса, номер телефону, E-mail координатора Євроклубу:

м. Нововолинськ, вул.. А. Кримського,10

тел.0966976910
e-mail: ella.mag.54@gmail.com

«Затверджено»

на засіданні Євроклубу
20.09.2021 року

Паспорт
Європейського Клубу

Назва клубу:«EuroLife»

Дата створення:01.09.2021 року

Напрямки діяльності: поширення неупередженої інформації про Європейський Союз та інтеграцію України в ЄС та НАТО; налагодження співпраці української молоді з молоддю ЄС (листування в соціальних мережах); популяризація ідеї солідарності, толерантності та взаємоповаги між народами; активна молодь з громадянською свідомістю; розширення кругозору молодих людей; поширення у країнах-членах Європейського Союзу інформації про Україну, її історію, культуру, проблеми та досягнення, а також розвіювання негативних стереотипів, що стосуються України та українців; сприяти інформуванню молоді про великі можливості, які відкриваються завдяки Європейському Союзові і способах використання цих можливостей

Навчальний заклад: Державний навчальний заклад «Нововолинський центр професійно-технічної освіти»

Кількість задіяних учнів:14

Прізвище, ім’я, по батькові координатора Євроклубу у навчальному закладі: Медик Юлія Ігорівна

Посада, яку займає координатор Євроклубу у навчальному закладі: викладач іноземної мови

Адреса Євроклубу:45313 Іваничівський р-н., с. Будятичі, вул. Івана Франка, 14.

Номер телефону:(03344) 4-47-77

E-mail:novovolinske.vpu@i.ua
novovolynskyi.cpto@gmail.com

Домашня адреса, номер телефону, E-mail координатора Євроклубу: м. Нововолинськ, 5ий мікрорайон 25, кв.32
тел. 0962466976
e-mail: yuliamedyk@gmail.com


Девіз Євроклубу
«Крок за кроком прямуймо в Європу»

Статут Європейського клубу «EuroLife»

I.Статут Європейського Клубу «EuroLife».

1.1 Європейський клуб який має назву «EuroLife» є добровільним молодіжним об`єднанням учнів, яке має на меті поглиблення та розширення знань учнів про культуру, звичаї, історію та традицію країн які входять до ЄС, виховання підростаючого покоління в дусі миру, патріотизму, гуманізму та милосердя, розвиток дитячої миротворчості.
Адреса клубу: Державний навчальний заклад «Нововолинський центр професійно-технічної освіти» 45313 Іваничівський р-н., с. Будятичі, вул. Івана Франка, 14. тел.: (03344) 4-47-77, E-mail:novovolinske.vpu@i.ua

1.2. Клуб здійснює свою діяльність на загальнолюдських засадах гуманізму і доброзичливості, поваги до національних почуттів і культурних традицій народів.

1.3. Клуб будує свою діяльність на основі таких принципів:

 • рівноправність членів, самоврядування;
 • добровільний вступ до клубу і вихід з нього;
 • спільне прийняття рішень;

1.4. Членом клубу може стати кожен бажаючий учень, незалежно від віку, громадянства, релігійних переконань, який визнає Положення про Європейський клуб.

1.5. В своїй роботі Клуб керується власним Положенням. Робочими мовами є українська та інші мови, які вивчаються в ЦПТО.

2. Мета і завдання

Європейський клуб ставить за мету:

2.1. Накопичити та поширити інформацію про традиції, історію, культуру своєї країни та країн які входять до ЄС.

2.2. Формування в молоді системи європейських цінностей.

2.3. Виховання учнівської молоді в дусі миру, дружби, взаємопорозуміння і співробітництва, формування позиції справжнього громадянина, який живе турботами свого краю, держави і своєї планети; сприяє активному відродженню національних культур, мов, традицій і їх взаємозбагачення.

2.4. Завданнями Клубу є:

 • проведення зустрічей та клубних змагань учнів, які є членами євро клубів (іноземними та рідною мовами);
 • випуск училищних газет;
 • святкування Дня Європи (травень);
 • проведення вікторин за європейською тематикою;
 • організація листування з іншими євро клубами;
 • проведення круглих столів для учнів, парламентських ігор, вікторин;
 • проведення конкурсів (конкурси малюнків, статей на задану європейську тематику);
 • накопичення та поширення інформації про історію Європейського Союзу, його структуру, сучасний стан розвитку;
 • сприяння вивчення іноземних мов;
 • формування почуття відповідальності учнів за долю суспільства, дотримання прав людини, охорону довкілля;
 • сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги в відносинах між людьми, а також потреби в співпраці.

3. Основні напрямки діяльності

3.1. Знайомство з історією, культурою, національними звичаями народів Європи, основами міжнародних відносин, вивчення ділового етикету.

3.2. Встановлення і розвиток дружніх зв`язків між учнями України та інших держав, дитячими і молодіжними організаціями для об`єднання миротворчих зусиль.

3.3. Налагодження співробітництва між навчальними закладами.

3.4. Вивчення історії рідного краю, української мови, національної культури і традицій.

3.5. Охорона і збереження національних багатств, пропаганда здорового способу життя.

3.6. Вивчення демократичних традицій у європейських країнах світу.

3.7. Організація цікавого і змістовного дозвілля молоді, підвищення її політичної культури.

4. Форми роботи Європейського клубу

4.1. Розвиток молодіжної дипломатії (поїздки, зустрічі, листування).

4.2. Проведення днів Клубу і робота в об`єднаннях (гуртках, секціях за напрямками: інформаційним, культурологічним, світоглядним тощо).

4.3. Масові заходи: фестивалі, конгреси, зустрічі, тижні активних дій, конференції, організаційно-діяльні ігри, пізнавально-розважальні заходи.

4.4. Благодійні акції: ярмарки миру, виготовлення сувенірів, концерти в Фонд миру тощо.

4.5. Поширення інформації про Європейський Союз серед молоді.

4.6. Участь у видавничій діяльності, підготовка інформаційних стендів і макетів, участь у виставках.

4.7. Підготовка і проведення міжнародних круглих столів, парламентських ігор та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення інтелектуального рівня та обізнаності молоді щодо принципів діяльності ЄС та його структур.

5. Структура і керівництво

5.1. Вищий орган Клубу – загальні збори його членів. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, емблему.

5.2. Керівний орган – Рада Клубу, яка обирається на загальних зборах. Рада Клубу здійснює діяльність з організації функціонування Клубу. Раду очолює президент.

5.3. У Раду Клубу входять президент, прес-група, редколегія.

6. Членство.

6.1. Членами Клубу є учні, які дотримуються Статуту, активно працюють в одному з напрямків, практичними діями сприяють розвитку Клубу.

6.2. Колективні члени (добровільні дитячі чи молодіжні об’єднання, які працюють за місцем проживання, шкільний клас, група) мають своїх представників у Раді Клубу:

 • дійсним членом стає учень, який узгоджує свої дії з метою та цілями Клубу, виконує членські обов’язки, керується Статутом і діє в його дусі;
 • почесним членом стає особа, який має перед Клубом виключні заслуги при виконанні його місії та цілей.

6.3. Дійсне членство виникає після складання присяги члена Клубу.

6.4. Дійсне членство закінчується добровільним виходом із Клубу або позбавленням членства.

7. Права і обов’язки членів Клубу

7.1. Член Європейського клубу має право:

 • брати участь у заходах, організованих Клубом;
 • отримувати інформацію про діяльність Клубу і його органів;
 • вибирати і бути обраним в керівні органи Клубу;
 • вносити пропозиції щодо діяльності Клубу в подальший період та брати участь в їх реалізації;
 • клопотати про надання організаційної та матеріальної допомоги Клубу.

7.2. Клуб розробляє кодекс честі. Член Клубу зобов’язаний:

 • діяти відповідно до Статуту Клубу;
 • підтримувати традиції Клубу.

8. Євроклуб активно співпрацює із адміністрацією Центру та батьківським комітетом.

9. Ліквідація.

Ліквідація Клубу проводиться за рішенням загальних зборів членів Клубу.

II.Вибори та засідання.

2.1. Вибори (посадові) відбуваються шляхом відкритого голосування під час засідань. Голосувати мають право всі присутні, незалежно від будь-яких ознак та вподобань.

2.2. Вибори (зовнішні) являють собою загальноучилищне обговорення певного питання, пов’язаного з училищним життям. Відбуваються шляхом таємного голосування (бажаючи висловлюють свої думки на папері та кидають їх у спеціально виготовлені урни). Результати вивішуються на інформаційному стенді Євроклубу. Голосують всі бажаючи учні, вчителі і працівники школи.

2.3. Засідання Євроклубу відбуваються раз на місяць у визначений час у визначеному місці на території училища (штабі Євроклубу) або, за необхідністю, за її межами.

ІІІ. Президент Євроклубу.

3.1. Президент Євроклубу «Юність» обирається раз на рік постійними членами Євроклубу під час чергових засідань.

3.2. Президент Євроклубу є його представником на всіх позаучилищних заходах, відповідальний за дії членів Євроклубу під час візитів до інших євроклубів області. Президент має бути обізнаним у питаннях, описаних Статуту Євроклубу ЦПТО, розумітися у правових питаннях, що розглядаються в Євросоюзі. Президент має бути організованим, відповідальним, ініціативним, дисциплінованим, інтелігентним у спілкуванні з членами Євроклубу та іншими особами.

3.3. Президент Євроклубу може бути усунений з посади за власним бажанням (окрім напружених періодів) або примусово (за регулярні прогули, уникнення своїх обов’язків, недостойну поведінку, створення негативної репутації Євроклубу і т.д.).

ІV. Керуючий склад.

4.1. Керуючий склад Євроклубу складається з координатора, президента Євроклубу, віце-президента, секретарів, редакторів, скарбника і т.д.

4.2. Склад і посади можуть змінюватися при необхідності їх скасування або реформування з внесенням відповідних змін до Статуту Євроклубу.

4.3. Особи, зазначені в п.4.1. виконують доручення адміністрації ЦПТО, координаторів, президента, віце-президента, кооперують між собою.

4.4. Особи, зазначені в п.4.1. обираються і залишають свій пост аналогічно Статуту Євроклубу.

V. Символіка.

5.1. Символіка Євроклубу включає герб, девіз і гімн, схвалені членами шкільного Євроклубу.

5.2. Всі елементи символіки Євроклубу створюються за участі редколегії Євроклубу. Нові ідеї та пропозиції щодо змін або редагування символіки надсилаються до президента Євроклубу і після цього обговорюються з редколегією.

5.3. Символіка Євроклубу є його постійним та неодмінним атрибутом.

5.4. Будь-які зміни допускаються лише при обставинах, коли символіка Євроклубу втратила свій зміст або дуже застаріла.

VІ. Зміни в Статуті Євроклубу.

6.1. Зміни до Статуту Євроклубу можуть бути внесені в будь-який момент за згодою членів Євроклубу.


Девіз Євроклубу
«Крок за кроком прямуймо в Європу»

Статут Європейського клубу «Юність»

I.Статут Європейського Клубу «Юність».

1.1 Європейський клуб який має назву «Юність» є добровільним молодіжним об`єднанням учнів, яке має на меті поглиблення та розширення знань учнів про культуру, звичаї, історію та традицію країн які входять до ЄС, виховання підростаючого покоління в дусі миру, патріотизму, гуманізму та милосердя, розвиток дитячої миротворчості.

Адреса клубу: Державний навчальний заклад «Нововолинський центр професійно-технічної освіти»
45313 Іваничівський р-н., с. Будятичі, вул. Івана Франка, 14.
тел.: (03344) 4-47-77, 4-48-77
E-mail: novovolinske.vpu@i.ua novovolynskyi.cpto@gmail.com

1.2. Клуб здійснює свою діяльність на загальнолюдських засадах гуманізму і доброзичливості, поваги до національних почуттів і культурних традицій народів.

1.3. Клуб будує свою діяльність на основі таких принципів:

 • рівноправність членів, самоврядування;
 • добровільний вступ до клубу і вихід з нього;
 • спільне прийняття рішень;

1.4. Членом клубу може стати кожен бажаючий учень, незалежно від віку, громадянства, релігійних переконань, який визнає Положення про Європейський клуб.

1.5. В своїй роботі Клуб керується власним Положенням. Робочими мовами є українська та інші мови, які вивчаються в ЦПТО.

2. Мета і завдання

Європейський клуб ставить за мету:

2.1. Накопичити та поширити інформацію про традиції, історію, культуру своєї країни та країн які входять до ЄС.

2.2. Формування в молоді системи європейських цінностей.

2.3. Виховання учнівської молоді в дусі миру, дружби, взаємопорозуміння і співробітництва, формування позиції справжнього громадянина, який живе турботами свого краю, держави і своєї планети; сприяє активному відродженню національних культур, мов, традицій і їх взаємозбагачення.

2.4. Завданнями Клубу є:

 • проведення зустрічей та клубних змагань учнів, які є членами євро клубів (іноземними та рідною мовами);
 • випуск училищних газет;
 • святкування Дня Європи (травень);
 • проведення вікторин за європейською тематикою;
 • організація листування з іншими євро клубами;
 • проведення круглих столів для учнів, парламентських ігор, вікторин;
 • проведення конкурсів (конкурси малюнків, статей на задану європейську тематику);
 • накопичення та поширення інформації про історію Європейського Союзу, його структуру, сучасний стан розвитку;
 • сприяння вивчення іноземних мов;
 • формування почуття відповідальності учнів за долю суспільства, дотримання прав людини, охорону довкілля;
 • сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги в відносинах між людьми, а також потреби в співпраці.

3. Основні напрямки діяльності

3.1. Знайомство з історією, культурою, національними звичаями народів Європи, основами міжнародних відносин, вивчення ділового етикету.

3.2. Встановлення і розвиток дружніх зв`язків між учнями України та інших держав, дитячими і молодіжними організаціями для об`єднання миротворчих зусиль.

3.3. Налагодження співробітництва між навчальними закладами.

3.4. Вивчення історії рідного краю, української мови, національної культури і традицій.

3.5. Охорона і збереження національних багатств, пропаганда здорового способу життя.

3.6. Вивчення демократичних традицій у європейських країнах світу.

3.7. Організація цікавого і змістовного дозвілля молоді, підвищення її політичної культури.

4. Форми роботи Європейського клубу

4.1. Розвиток молодіжної дипломатії (поїздки, зустрічі, листування).

4.2. Проведення днів Клубу і робота в об`єднаннях (гуртках, секціях за напрямками: інформаційним, культурологічним, світоглядним тощо).

4.3. Масові заходи: фестивалі, конгреси, зустрічі, тижні активних дій, конференції, організаційно-діяльні ігри, пізнавально-розважальні заходи.

4.4. Благодійні акції: ярмарки миру, виготовлення сувенірів, концерти в Фонд миру тощо.

4.5. Поширення інформації про Європейський Союз серед молоді.

4.6. Участь у видавничій діяльності, підготовка інформаційних стендів і макетів, участь у виставках.

4.7. Підготовка і проведення міжнародних круглих столів, парламентських ігор та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення інтелектуального рівня та обізнаності молоді щодо принципів діяльності ЄС та його структур.

5. Структура і керівництво

5.1. Вищий орган Клубу – загальні збори його членів. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, емблему.

5.2. Керівний орган – Рада Клубу, яка обирається на загальних зборах. Рада Клубу здійснює діяльність з організації функціонування Клубу. Раду очолює президент.

5.3. У Раду Клубу входять президент, прес-група, редколегія.

6. Членство.

6.1. Членами Клубу є учні, які дотримуються Статуту, активно працюють в одному з напрямків, практичними діями сприяють розвитку Клубу.

6.2. Колективні члени (добровільні дитячі чи молодіжні об’єднання, які працюють за місцем проживання, шкільний клас, група) мають своїх представників у Раді Клубу:

 • дійсним членом стає учень, який узгоджує свої дії з метою та цілями Клубу, виконує членські обов’язки, керується Статутом і діє в його дусі;
 • почесним членом стає особа, який має перед Клубом виключні заслуги при виконанні його місії та цілей.

6.3. Дійсне членство виникає після складання присяги члена Клубу.

6.4. Дійсне членство закінчується добровільним виходом із Клубу або позбавленням членства.

7. Права і обов’язки членів Клубу

7.1. Член Європейського клубу має право:

 • брати участь у заходах, організованих Клубом;
 • отримувати інформацію про діяльність Клубу і його органів;
 • вибирати і бути обраним в керівні органи Клубу;
 • вносити пропозиції щодо діяльності Клубу в подальший період та брати участь в їх реалізації;
 • клопотати про надання організаційної та матеріальної допомоги Клубу.

7.2. Клуб розробляє кодекс честі. Член Клубу зобов’язаний:

 • діяти відповідно до Статуту Клубу;
 • підтримувати традиції Клубу.

8. Євроклуб активно співпрацює із адміністрацією Центру та батьківським комітетом.

9. Ліквідація.

Ліквідація Клубу проводиться за рішенням загальних зборів членів Клубу.

II.Вибори та засідання.

2.1. Вибори (посадові) відбуваються шляхом відкритого голосування під час засідань. Голосувати мають право всі присутні, незалежно від будь-яких ознак та вподобань.

2.2. Вибори (зовнішні) являють собою загальноучилищне обговорення певного питання, пов’язаного з училищним життям. Відбуваються шляхом таємного голосування (бажаючи висловлюють свої думки на папері та кидають їх у спеціально виготовлені урни). Результати вивішуються на інформаційному стенді Євроклубу. Голосують всі бажаючи учні, вчителі і працівники школи.

2.3. Засідання Євроклубу відбуваються раз на місяць у визначений час у визначеному місці на території училища (штабі Євроклубу) або, за необхідністю, за її межами.

ІІІ. Президент Євроклубу.

3.1. Президент Євроклубу «Юність» обирається раз на рік постійними членами Євроклубу під час чергових засідань.

3.2. Президент Євроклубу є його представником на всіх позаучилищних заходах, відповідальний за дії членів Євроклубу під час візитів до інших євроклубів області. Президент має бути обізнаним у питаннях, описаних Статуту Євроклубу ЦПТО, розумітися у правових питаннях, що розглядаються в Євросоюзі. Президент має бути організованим, відповідальним, ініціативним, дисциплінованим, інтелігентним у спілкуванні з членами Євроклубу та іншими особами.

3.3. Президент Євроклубу може бути усунений з посади за власним бажанням (окрім напружених періодів) або примусово (за регулярні прогули, уникнення своїх обов’язків, недостойну поведінку, створення негативної репутації Євроклубу і т.д.).

ІV. Керуючий склад.

4.1. Керуючий склад Євроклубу складається з координатора, президента Євроклубу, віце-президента, секретарів, редакторів, скарбника і т.д.

4.2. Склад і посади можуть змінюватися при необхідності їх скасування або реформування з внесенням відповідних змін до Статуту Євроклубу.

4.3. Особи, зазначені в п.4.1. виконують доручення адміністрації ЦПТО, координаторів, президента, віце-президента, кооперують між собою.

4.4. Особи, зазначені в п.4.1. обираються і залишають свій пост аналогічно Статуту Євроклубу.

V. Символіка.

5.1. Символіка Євроклубу включає герб, девіз і гімн, схвалені членами шкільного Євроклубу.

5.2. Всі елементи символіки Євроклубу створюються за участі редколегії Євроклубу. Нові ідеї та пропозиції щодо змін або редагування символіки надсилаються до президента Євроклубу і після цього обговорюються з редколегією.

5.3. Символіка Євроклубу є його постійним та неодмінним атрибутом.

5.4. Будь-які зміни допускаються лише при обставинах, коли символіка Євроклубу втратила свій зміст або дуже застаріла.

VІ. Зміни в Статуті Євроклубу.

6.1. Зміни до Статуту Євроклубу можуть бути внесені в будь-який момент за згодою членів Євроклубу.


«Затверджено»
на засіданні Євроклубу
20.09.2017 року

Паспорт
Європейського Клубу

Назва клубу:«Юність»

Дата створення:12.04.2012 року

Напрямки діяльності:поширення неупередженої інформації про Європейський Союз та інтеграцію України в ЄС та НАТО; налагодження співпраці української молоді з молоддю ЄС (листування в соціальних мережах); популяризація ідеї солідарності, толерантності та взаємоповаги між народами; активна молодь з громадянською свідомістю; розширення кругозору молодих людей; поширення у країнах-членах Європейського Союзу інформації про Україну, її історію, культуру, проблеми та досягнення, а також розвіювання негативних стереотипів, що стосуються України та українців; сприяти інформуванню молоді про великі можливості, які відкриваються завдяки Європейському Союзові і способах використання цих можливостей

Навчальний заклад: Державний навчальний заклад «Нововолинський центр професійно-технічної освіти»

Кількість задіяних учнів:14

Прізвище, ім’я, по батькові координатора Євроклубу у навчальному закладі: Лопоша Тетяна Сергіївна

Посада, яку займає координатор Євроклубу у навчальному закладі:викладач іноземної мови

Адреса Євроклубу:45313 Іваничівський р-н., с. Будятичі, вул. Івана Франка, 14.

Номер телефону:(03344) 4-47-77, 4-48-77

E-mail:novovolinske.vpu@i.ua
novovolynskyi.cpto@gmail.com

Домашня адреса, номер телефону, E-mail координатора Євроклубу: м. Нововолинськ, мікрорайон Шахтарський, 41/34
тел. 0675973348

e-mail: loposha_tanya@ukr.net

«Затверджено»
на засіданні Євроклубу
12.09.2022 року

Паспорт
Європейського Клубу

Назва клубу:«EuroLife»

Дата створення:01.09.2021 року

Напрямки діяльності:поширення неупередженої інформації про Європейський Союз та інтеграцію України в ЄС та НАТО; налагодження співпраці української молоді з молоддю ЄС (листування в соціальних мережах); популяризація ідеї солідарності, толерантності та взаємоповаги між народами; активна молодь з громадянською свідомістю; розширення кругозору молодих людей; поширення у країнах-членах Європейського Союзу інформації про Україну, її історію, культуру, проблеми та досягнення, а також розвіювання негативних стереотипів, що стосуються України та українців; сприяти інформуванню молоді про великі можливості, які відкриваються завдяки Європейському Союзові і способах використання цих можливостей

Навчальний заклад:Державний навчальний заклад «Нововолинський центр професійно-технічної освіти»

Кількість задіяних учнів:14

Прізвище, ім’я, по батькові координатора Євроклубу у навчальному закладі:Магдисюк Елеонора Леонідівна

Посада, яку займає координатор Євроклубу у навчальному закладі:керівник гуртка

Адреса Євроклубу:45313 Іваничівський р-н., с. Будятичі, вул. Івана Франка, 14.

Номер телефону:(03344) 4-47-77

E-mail:novovolinske.vpu@i.ua
novovolynskyi.cpto@gmail.com

Домашня адреса, номер телефону, E-mail координатора Євроклубу:

м. Нововолинськ, вул.. А. Кримського,10

тел.0966976910
e-mail: ella.mag.54@gmail.com

Кiлькiсть переглядiв: 681

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.