СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Загальні положення

1. Головною метою учнівського парламенту є розвиток духовності, соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе у громадській діяльності.

2. Завдання учнівського парламенту:

• Сприяти виробленню в учнів почуття господаря свого навчального закладу;

• Формувати вміння співпрацювати на принципах рівності та демократизму;

• Виховувати громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної чистоти та фізичної досконалості;

• Розширювати діапазон діяльності дорослих і молоді як членів єдиного колективу, створювати умови для їхньої співдружності, творчого пошуку.

Діяльність органів парламенту має демократичний, гуманний характер і спрямована на формування у здобувачів освіти національної свідомості, духовності, патріотизму, основ моральності, фізичної досконалості, працелюбності, вірності ідеям незалежної і соборної України.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Президента учнівського парламенту

Затверджено на засіданні від «09» вересня 2019 р.

1. Президента обирають учні центру голосуванням (таємним або відкритим).

2. Президент є членом педагогічної ради і Учнівського парламенту.

3. Президент має право:

• Пропонувати кандидатів до Учнівського парламенту;

• Виносити на розгляд членів Учнівського парламенту питання, що турбують учнів центру;

• Скликати засідання Учнівського парламенту;

• Ухвалювати рішення, які не суперечать Статутові;

• Подавати пропозиції про внесення змін і доповнень у Статут учнівського парламенту;

• Влаштовувати заходи, які не змінюють суттєво річний навчально-виховний план;

• Ініціювати зміни, що сприятимуть поліпшенню стану навчання та дозвілля;

• Представляти інтереси центру у громадських організаціях.

4. Рішення Президента з питань учнівського самоврядування самостійні і незалежні від рішень адміністрації центру.

5. Президент не має права передавати свої повноваження іншим особам.

6.Президент зобов’язаний:

• Дотримувати Статут учнівського парламенту;

• Контролювати виконання Статуту;

• Координувати роботу комісій;

• Допомагати адміністрації здійснювати річний план роботи.

7. Повноваження Президента центру припиняються у разі:

• Відставки;

• Імпічменту;

• Закінчення ним навчального закладу.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРЧУ КОМІСІЮ

Загальні положення

1. Виборча комісія обирається за тиждень до виборів Президента.

2. Виборча комісія контролює передвиборчу агітацію кандидатів на посаду Президента учнівського парламенту.

3. Кількісний склад виборчої комісії становить 5 осіб (голова та 4 члени комісії).

4. Виборча комісія обирається з учнів І-ІІІ курсів.

Порядок роботи комісії

1. Складання списків виборців.

2. Підготовка виборчої дільниці.

3. Підготовка бюлетенів.

4. Проведення голосування.

5. Підрахунок голосів.

6. Заповнення протоколу.

7. Оголошення підсумків на загальній лінійці.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДЗНАКИ, ЗАОХОЧЕННЯ І ПОКАРАННЯ

Учні, які добре вчаться, творчо виконують доручення, є зразком для інших, відзначаються органами парламенту, адміністрацією центру.

Заклад освіти вдається до таких видів заохочення:

• Виставка учнівських робіт (твори, вірші, малюнки);

• Подяка класного керівника, адміністрації, органів учнівського парламенту;

• Лист-подяка батькам;

• Почесна грамота;

• Почесні звання (кращий учень року, художник, спортсмен, поет року);

• Вручення диплома учневі чи класному колективу – переможцям у різних номінаціях.

До учнів, які грубо порушують Статут центру, застосовуються такі види покарання:

• Зауваження членів комісій;

• Обговорення поведінки на класних зборах, засіданнях учнівського парламенту;

• Виклик учня на засідання педагогічної ради, батьківського комітету;

• Оголошення догани в усній або в письмовій формі.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Загальні положення

1. Учнівський парламент є виконавчим органом учнівського самоврядування.

2. Учнівський парламент обирається на 1 навчальний рік і підзвітний учнівській конференції.

3. Кількісний склад учнівського парламенту становить 25 особи (президент+2 віцепрезидента+5 голів комісій + 17 лідери колективів груп).

Завдання і зміст роботи Учнівського парламенту

1. Головним завданням Учнівського парламенту є розвиток соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання можливості практично виявити себе в громадській діяльності.

2. Учнівський парламент організовує роботу учнівського самоврядування, підсумовує роботу комісій за тиждень, семестр і рік.

3. Учнівський парламент сприяє виконанню учнями Статуту.

Організація роботи Учнівського парламенту

1. Засідання Парламенту проводиться 1 раз на місяць(третій понеділок). На засіданні голови звітують про роботу комітетів за місяць.

2. Про підсумки роботи комісій і план роботи на наступний місяць оголошується на загальній лінійці.

3. Рішення Учнівського парламенту постійно висвітлюється на сайтах центру, Фейсбуку, Молодь ПТО Волині, стінній газеті.

Учнівський парламент і колективи учнівських груп

1. Зв’язок Учнівського парламенту учнівськими колективами здійснюється через лідерів груп, які обирають на зборах груп на початку навчального року.

2. На зборах груп ухвалюють рішення щодо діяльності учнівського колективу, слухають інформацію про рішення Учнівського парламенту, накреслюють конкретні заходи щодо їх виконання.

Педагогічний колектив і Учнівський парламент

1. Педагогічний колектив надає допомогу Учнівському парламенту стосовно згуртування учнівського колективу, розвитку соціально активної особистості, формування її творчих здібностей.

2. Педагогічна рада координує діяльність Учнівського парламенту, дає їй рекомендації щодо вдосконалення роботи, допомагає планувати, аналізувати та підсумовувати роботу.

Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування

Навчальний та правовий комітет

 • Здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;
 • Організовує консультаційну допомогу з предметів;
 • Бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;
 • Веде роботу з запобігання пропусків уроків.

Комітет спортивної та просвітницько-масової роботи

 • Залучає якомога більше учнів до участі у спортивно-масових заходах,туристичної роботи
 • Організовує поїздки, походи, зустрічі з цікавими людьми.
 • Проводить традиційні спортивно-масові свята.
 • Проводить Дні здоров’я.
 • Пропагує здоровий спосіб життя.

Комісія інформації та зв’язків з громадськістю

 • Готує інформацію на загальні лінійки;
 • Здійснює профілактичну антитютюнову, антиалкогольну, антинаркотичну роботу.
 • Висвітлює події життя центру.
 • Поширює інформацію з різних галузей науки.
 • Інформує про творчі справи навчальних груп, про рішення Учнівського парламенту.
 • Оформлює плакати, стінгазети, оголошення.
 • Організовує тематичні, святкові газети.
 • Проводить роботу по формуванню громадської думки здобувачів освіти.

Комітет екологічної та волонтерської діяльності

 • Озеленю є кабінети та коридори;
 • Формує екологічну культуру людини, її стосунки з природою.
 • Проводить екологічні акції.
 • Організовує трудові десанти з благоустрою території закладу освіти.
 • Проводить акції милосердя.
 • Бере участь у розподілі при наданні матеріальної допомоги учням, які її потребують.
 • Організовує відвідування хворих здобувачів освіти на дому.
 • Надає допомогу ветеранам праці та війни.

Комітет культури та відпочинку

 • Залучає якомога більше учнів до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності.
 • Координує взаємодію із закладами культури села, району, здійснює спільні виховні та культурно-масові заходи.
 • Залучає учнів до підготовки і проведення творчих справ, розважальних програм.
 • Проводить різноманітні вечори, дискотеки, перегляди фільмів.
 • Проводять зустрічі з письменниками, поетами, художниками.

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ № _____
Це посвідчення видано ____________________

_________________________________________
про те, що він/вона офіційно зареєстрований/а Виборчою комісією як кандидат на пост Голови учнівського самоврядування.
Посвідчення дає право на провадження офіційної передвиборної агітації, участь у всіх передвиборних процедурах, які провадить виборча комісія.
Дата ____________________________________
Голова виборчої комісії ___________________

Кiлькiсть переглядiв: 179

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.