FacebookYouTubeПідписатися на RSS


ПЛАН ЗАХОДІВ

спрямованих на запобігання та протидію боулінгу (цькуванню)

У ДНЗ «Нововолинський ЦПТО»

2022-2023 навчальний рік
№ З/п Назва заходу Цільова аудиторія Відповідальний за проведення Термін проведення
1. Тиждень протидії булінгу Учні І курсу Практичний психолог вересень
2. Анкетування з метою виявлення проявів боулінгу (цькування) у закладі освіти Учні І курсу Практичний психолог жовтень-грудень
3. Профілактична бесіда на тему: «Тільки не мовчи» Учні І курсу Практичний психолог вересень - жовтень
4. Бесіда до Міжнародного дня миру «Світ без насильства, без тривог і без сліз» Учні ІІІ курсу Бібліотекар вересень
5. Година спілкування із інспектором ювенальної превенції на тему: «Насилля» Учні І курсу Заступник з НВР вересень
6. Виховна година на тему: «Молодь проти злочинності та насильства» Учні І -ІV курсу Керівники груп жовтень
7. Заняття з елементами тренінгу: «Вчимось протидіяти булінгу (цькуванню)» Учні І-ІІ курсу Соціальний педагог та психолог жовтень-листопад
8. Виховна година на тему: «Захисти свої права, підліток» Учні І -ІV курсу Керівники груп грудень
9. Зустрічі із працівниками поліції, відділу правового захисту, служби у справах дітей, ювенальної превенції. Учні І курсу Заступник з НВР, соціальний педагог, психолог, юрисконсульт, керівники груп Протягом року
10. Всеукраїнська акція «16 днів проти насилля» Учні І -ІV курсу Заступник з НВР, соціальний педагог, психолог, юрисконсульт, керівники груп грудень
11. Виховна година на тему: «Чому діти схиляються до протиправних дій» Учні І -ІV курсу січень
12. Бесіда з учнями на тему: «Безпечна поведінка в кіберпросторі» Учні І-ІІ курсу Практичний психолог лютий
13 Робота з батьками, щодо зменшення ризиків булінгу (цькування) Батьки учнів І -ІV курсу Керівники груп Протягом року
14. Заняття з елементами тренінгу: «Вирішуємо конфлікти» Учні ІІ курсу Психолог травень
15. Консультативний пункт «Коло довіри» Учасники освітнього процесу Соціально-психологічна служба Протягом року

Усі учасники освітнього процесу у разі виявлення випадків булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб, в обов’язковому порядку протягом дня повідомляють керівника закладу освіти у письмовій формі – заява.

Оформлення заяв

Заява заповнюється державною мовою, розбірливим почерком. Виправлення не допускаються. У заяві необхідно вказати:

- прізвище, ім’я, по батькові заявника, адресу фактичного проживання, контактний телефон;

- навести розгорнутий виклад фактів щодо виявлених випадків булінгу (цькування);

- зазначити дату подання заяви та підписати особисто.


ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

в ДНЗ «Нововолинський ЦПТО»

( відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу (цькуванню)»

1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора ДНЗ «Нововолинський ЦПТО» про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2. На ім’я директора центру пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування) відповідно до Закону України. Таку заяву має право подати будь-який учасник освітнього процесу.

3. Заяви, що надійшли на електронну пошту центру отримує секретар, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.

4. Відповідальною особою призначається працівник центру з числа педагогічних працівників. До функцій якої відноситься прийом та реєстрація заяв. Відповідальна особа призначається наказом керівника закладу. Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

5. Прийом та реєстрацію поданих заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – керівник закладу або його заступник.

6. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування). Форма та примірний зміст заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу. Датою подання заяв є дата їх прийняття. Розгляд заяв здійснює керівник закладу з дотриманням конфіденційності.

7. Здобувач освіти, який став свідком булінгу (цькування) в закладі освіти зобов’язаний повідомити про це педагога, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти.

8. Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу (цькування), зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.

9. Директор центру має розглянути звернення та видати наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

10. До складу такої комісії входить педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

11. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання заяви.

12. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.

13. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в центрі та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.

14. Рішення комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

15. Здобувачі освіти можуть звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда – Україна» з протидії насильству в сім’ї або захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги.

Порядок на реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

у ДНЗ «Нововолинський ЦПТО»

1. Директор центру має розглянути звернення про вчинення булінгу (цькування) в встановленому порядку.

2. За результатами розгляду заяви директор центру створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування), яка з’ясовує обставини булінгу. Призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення комісії.

3. Комісія створюється наказом керівника центру.

4. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, директор та інші зацікавлені особи.

5. Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу в закладі освіти; оцінка потреб сторін булінгу.

6. Діяльність комісії здійснюється на принципах: законності, верховенства права, поваги та дотримання прав і свобод людини, неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування), відкритості та прозорості, конфіденційності та захисту персональних даних, невідкладного реагування, комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування), нетерпимості до боулінгу (цькування) та визначення його суспільної небезпеки.

7. Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

8. До завдань комісії належать:

- збір інформації щодо обставин випадку боулінгу;

- розгляд та аналіз зібраних матеріалів;

- у разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також належать: оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числі і залучення фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; визначення причин булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками; надання рекомендацій для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною боулінгу (цькування).

9. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова.

10. Засідання комісії є правомочним у разі участі у ньому не менше як двох третин її складу.

11. Секретар комісії не пізніше вісімнадцятої години дня, що передує дню засідання комісії, повідомляє членів комісії, а також заявника та інших зацікавлених осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.

12. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) члени комісії мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.

13. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

14. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії за формою згідно з додатком до цього порядку, що оформляються наказом керівника центру.

15. Особи залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах третіх осіб.

16. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають право:

- ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

- ставити питання по суті розгляду;

- подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.

17. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.

18. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в юнацькому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується в межах центру учасниками освітнього процесу.

19. Якщо комісія визнала, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт, то директор закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

20. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

21. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу (цькування), несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Сьогодні серед учнівської молоді надзвичайно загострилася проблема насильства, здійснюваного самими дітьми один до одного.

Останніми роками визнано поширення такого явища, як булінг. Булінг у перекладі з англійської – хуліганити, грубіянити, визначається, як утиск, цькування, дискримінація. Це тривалий процес свідомого жорстокого ставлення (фізичного і психічного) з боку підлітка або групи підлітків інших до інших однолітків.Виділяють 4 головні компоненти булінгу: агресивна і негативна поведінка; здійснюється регулярно; відбувається у відносинах, учасники яких мають неоднакову владу; така поведінка є навмисною.


План заходів
спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у ДНЗ «Нововолинський ЦПТО» 2020-2021 навчальний рік.
№ з/п Назва заходу Цільова аудиторія Відповідальний за проведення Термін проведення
1. Тиждень протидії булінгу Учні І курсу Практичний психолог, керівники груп 16-20 вересня
2. Бесіда з елементами тренінгу «Булінг! Не роби вигляду, що не бачиш» Учні І курсу Практичний психолог жовтень
3. Зустріч учнів І курсу із старшим інспектором ювенальної превенції Іваничівського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області Учні І курсу Заступник директора з НВР,практичний психолог 16 жовтня
4. Виховна година,присвячена проявам булінгу Учні гр.32 керівник групи 17 жовтня
5. Тематичний диспут «Говори- не мовчи», Учні І курсу Практичний психолог 17 жовтня
6. Заняття з елементами тренінгу «Конфлікт та шляхи його вирішення» Учні гр. Практичний психолог грудень
7. Анкетування з виявлення насилля в сім’ї «Анкета жорстокого поводження з дітьми» Учні І курсу Практичний психолог, керівники груп листопад-грудень
8. Тренінгове заняття протидії домашньому насиллю «Захист дітей від насилля та жорстокого поводження» І-ІІІ курси Керівники груп, практичний психолог грудень
9. Спільний перегляд мультфільмів, які допоможуть запобігти боулінгу серед дітей. Учні груп Керівники груп березень
10. Перегляд відео – роликів, як Нік Вуйчич боровся з булінгом у своєму житті Учні І-ІІІ груп Практичний психолог травень

Кiлькiсть переглядiв: 631

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.